Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy
Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich školy využívají povinně pro plnění zákonných povinností (např. systém InspIS DATA - záznamy o úrazech, inspekční elektronická zjišťování, systém InspIS SET v případě realizace elektronického ověřování výsledků žáků apod.). Využití ostatních povinné není, ale jsou školám plně k dispozici (např. InspIS ŠVP – modul pro práci se školními vzdělávacími programy nebo InspIS PORTÁL pro veřejnou prezentaci škol).
 
       

K využití těchto systémů pro potřeby škol nabízela Česká školní inspekce pedagogickým pracovníkům škol praktická proškolení. Ta byla koncipována jako interaktivní instruktáž, při níž účastníci v mobilních vzdělávacích centrech České školní inspekce v regionech pracovali přímo s konkrétními systémy (každý účastník měl k dispozici zapůjčené PC). Účast na vzdělávání byla zcela zdarma.
 
V období od března 2014 do září 2015 uskutečnila Česká školní inspekce celkem 1 290 odborně vedených seminářů pro vedoucí a pedagogické pracovníky škol. Celkově bylo pro práci s informačními systémy proškoleno téměř 15 000 učitelů a ředitelů mateřských, základních a středních škol.
 
Od jara 2014 nabízela Česká školní inspekce postupně v okresních a krajských městech ČR semináře zaměřené na práci se školním testováním v systému InspIS SET, následně byly realizovány semináře k informačním systémům InspIS ŠVP, InspIS PORTÁL, InspIS SET E-learning. Po celou dobu nabízela Česká školní inspekce dva hlavní formáty vzdělávacích programů, a to buď jako semináře ve vzdělávacích centrech pro pedagogy z různých škol, nebo (na základě poptávky ředitelů škol) semináře pro celé školní týmy přímo na školách. Proškolení na míru přímo podle potřeb školy bylo vzhledem k možnostem provedeno na více než 260 školách v různých regionech.
 
Pro cílovou skupinu ředitelů a pedagogů mateřských škol byly připraveny také specifické semináře k systémům InspIS DATA, InspIS HELPDESK, InspIS PORTÁL a InspIS E-LEARNING. Během necelých dvou měsíců bylo proškoleno téměř 1 100 zástupců mateřských škol ze všech krajských měst.
 
Podrobnosti k jednotlivým informačním systémům naleznete -zde-
 
Pokračování vzdělávání
 
Semináře k práci s novými informačními systémy České školní inspekce budou pokračovat i po skončení projektu NIQES. Nadále budou organizovány v prostorách krajských inspektorátů České školní inspekce a budou otevřeny vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a případně také zřizovatelům či dalším zájemcům. Semináře se zaměří na práci s informačními systémy InspIS ŠVP, InspIS SET – moduly pro školní, domácí a certifikované testování, InspIS SETmobile, InspIS SET e-learning, InspIS PORTÁL, InspIS E-LEARNING a InspIS HELPDESK.
 
Podrobnosti k organizaci vzdělávacích akcí (místa, termíny, zaměření apod.) budou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce (www.csicr.cz).
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ