Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Práce s informačním systémem ČŠI

Práce s informačním systémem ČŠI
Vzdělávací program představuje účastníkům funkcionality, obsluhu a možnosti praktického využití systému České školní inspekce pro sběr a vyhodnocování dat InspIS DATA. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci vyzkoušejí jednotlivé funkcionality a ovládání systému a získají přehled o podpůrných prostředcích a materiálech určených pro uživatele systému InspIS DATA. Kurz je zakončen účastnickou evaluací a osvědčením ČŠI o absolvování. Obsah vzdělávacího programu byl upraven na základě zkušeností z pilotáže při školeních pedagogů v mobilních vzdělávacích centrech a na inspektorátech ČŠI.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ