Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Práce s evaluačním portálem

Práce s evaluačním portálem
Vzdělávací program představuje účastníkům funkcionality, obsluhu a možnosti praktického využití evaluačního portálu České školní inspekce pro školní, domácí a certifikované testování InspIS SET. V průběhu vzdělávacího programu si účastníci vyzkoušejí jednotlivé funkcionality a ovládání systému a získají přehled o podpůrných prostředcích a materiálech určených pro uživatele systému InspIS SET. Kurz je zakončen účastnickou evaluací a osvědčením ČŠI o absolvování. Obsah vzdělávacího programu byl upraven na základě zkušeností z pilotáže při školeních pedagogů v mobilních vzdělávacích centrech a na inspektorátech ČŠI.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ