Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Národní rámec kvality

Národní rámec kvality
Kurz se věnuje postavení, vymezení, sledování a hodnocení kvality ve vzdělávání v zahraničí, dosavadnímu stavu domácích inspekčních kritérií, potřebám, které vedly k jejich reformulaci, nově vytvořenému souboru kritérií označovanému jako model Kvalitní škola a rozpracování kritérií do podoby metodik a nástrojů aplikovatelných v reálné inspekční praxi. V kurzu je nastíněna i vize transformace ČŠI od dosavadního převážně dohledového orgánu k roli doplněné o akcent na metodickou podporu škol.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ