Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Metodika hodnocení účinnosti podpory sociální gramotnosti

Metodika hodnocení účinnosti podpory sociální gramotnosti
Kurz uvádí účastníky do problematiky dosavadního zjišťování a hodnocení sociální gramotnosti Českou školní inspekcí a sledování vybraných funkčních gramotností na národní i mezinárodní úrovni. Poskytuje účastníkům kurzu základní informace o nově vyvinutém sledování a hodnocení účinnosti podpory vybraných funkčních gramotností se zaměřením na oblast sociální gramotnosti. Kurz je zakončen testem a osvědčením ČŠI o absolvování.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ