Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Metodika hodnocení účinnosti podpory jazykové gramotnosti

Metodika hodnocení účinnosti podpory jazykové gramotnosti
Kurz uvádí účastníky do problematiky dosavadního zjišťování a hodnocení vybraných funkčních gramotností Českou školní inspekcí a sledování vybraných funkčních gramotností na národní i mezinárodní úrovni. Poskytuje účastníkům kurzu základní informace o nově vyvinutém sledování a hodnocení účinnosti podpory vybraných funkčních gramotností se zaměřením na oblast jazykové gramotnosti. Kurz je zakončen testem a osvědčením ČŠI o absolvování. K tomuto prezenčnímu kurzu vytvořila Česká školní inspekce také analogický e-learningový kurz určený inspekčním pracovníkům i pedagogům.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ