Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Videoprůvodce konfigurací Proxy Klienta

S cílem zpřehlednit a usnadnit proces instalace zveřejňujeme jako doplněk také videoprůvodce konfigurací Proxy Klienta. Standardní textová příručka byla zveřejněna v souladu s harmonogramem dne 29. 4. 2013.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ