Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Testování žáků?!

Testování žáků?!
V příloženém souboru naleznete Informační dokument České školní inspekce o problematice ověřování výsledků žáků.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ