Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Pokyny pro zadávajícího učitele - 2. celoplošná generální zkouška

Cílem přiloženého dokumentu je poskytnout zadávajícímu učiteli návrh základních informací, které by měly být žákům před zahájením testování sděleny s ohledem na vytvoření shodných podmínek pro všechny testované žáky.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ