Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES

Česká školní inspekce ukončila realizaci projektu NIQES
Realizace projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) končí k 31. říjnu 2015. Projekt NIQES byl zahájen před více než čtyřmi lety – 1. července 2011. S ohledem na probíhající změny v počátečním vzdělávání bylo jeho cílem vytvořit moderní...

více »
 

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES
V rámci závěrečného kola pravidelných regionálních informačních setkání s vedoucími pedagogickými pracovníky mateřských, základních i středních škol představila Česká školní inspekce stěžejní výstupy projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České...

více »
 

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES

Česká školní inspekce závěrečnou konferencí uzavírá projekt NIQES
Více než sto hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, profesních školských asociací, obecních, městských i krajských úřadů, školských odborů, akademických pracovišť, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho rezortních organizací a dalších orgánů veřejné správy se ve čtvrtek...

více »
 

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
Odborníci na vzdělávání z Holandska, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo Německa se v rámci mezinárodní konference nazvané Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání seznámili s inovačními aktivitami České školní inspekce, které byly realizovány v ...

více »
 

Nástroje pro hodnocení gramotností jsou využitelné i ze strany škol

Nástroje pro hodnocení gramotností jsou využitelné i ze strany škol
Jedním z důležitých výstupů projektu NIQES jsou vytvořené metodiky sledování a hodnocení rozvoje matematické, čtenářské, jazykové, přírodovědné, sociální a informační gramotnosti. Na uvedených šest gramotností se projekt NIQES soustředil s ohledem na jejich klíčové postavení...

více »
 

Veřejný katalog úloh v systému InspIS SET se rozšiřuje

Veřejný katalog úloh v systému InspIS SET se rozšiřuje
Součástí inspekčního systému elektronického testování InspIS SET vyvinutého v rámci projektu NIQES je také katalog úloh, které kromě toho, že slouží pro potřeby České školní inspekce k realizaci výběrových zjišťování výsledků žáků, jsou k dispozici rovněž školám, žákům i...

více »
 

Další etapa budování informačních systémů InspIS

Další etapa budování informačních systémů InspIS
Informační systémy rodiny InspIS, které byly v rámci projektu NIQES vyvinuty, již kompletně prošly úvodní fází jejich životního cyklu, která zahrnovala kompletní vývoj a pilotní provoz (mnohdy ve formě rozsáhlých generálních zkoušek) se zapracováním cenných podnětů, přičemž nyní jsou...

více »
 

Model kvalitní školy a kritéria hodnocení schváleny

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy schválila model tzv. kvalitní školy a z něj vycházející kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. Do praxe se tak dostávají další výstupy projektu Národní systém inspekčního...

více »
 

Česká školní inspekce představila dokončený návrh modelu kvalitní školy

Česká školní inspekce představila dokončený návrh modelu kvalitní školy
V úterý 9. června 2015 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku...

více »
 

Informační systémy rodiny InspIS jsou školám plně k dispozici

Informační systémy rodiny InspIS jsou školám plně k dispozici
V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyvinula Česká školní inspekce několik informačních systémů, z nichž...

více »
 
 
  1 2 3 »
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ