Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Úvodní dopis ústřední školní inspektorky k druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žák

Úvodní dopis ústřední školní inspektorky k druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žák
Ve dnech 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří). V příloze naleznete několik důležitých úvodních informací.  

více »
 

Informace k zapojení žáků se SVP do druhé celoplošné generální zkoušky testování

Zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do procesu ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol bude i v případě druhé celoplošné generální zkoušky (13. 5. - 7. 6. 2013) výlučně na rozhodnutí ředitele každé jednotlivé školy vzdělávající tyto žáky (nebude tedy pro...

více »
 

Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání 2012/2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2012/2013 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, program zjišťování výsledků vzdělávání: Zjišťování...

více »
 
 
  1 2 3
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ