Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Videoprůvodce kompletní instalací Klienta a stažením dávky

S cílem zpřehlednit a usnadnit proces instalace zveřejňujeme jako doplněk také videoprůvodce instalací Klienta a stažením dávky testů. Standardní textová příručka byla zveřejněna v souladu s harmonogramem dne 29. 4. 2013.

více »
 

Doplňující informace k instalaci klientské aplikace, stahování testových dávek a další doporučení

V příloze naleznete doplňující informace k instalaci testovací aplikace, stahování testových dávek, a také o publikaci vzorových úloh z anglického jazyka.

více »
 

Ukázkové úlohy z anglického jazyka pro 5. i 9. ročník

Ukázkové úlohy z anglického jazyka pro 5. i 9. ročník
V přiložených souborech naleznete ukázkové úlohy z anglického jazyka pro 5. i 9. ročník ve variantách s uvedením správných odpovědí i bez nich.

více »
 

Příručky pro instalaci testovací aplikace a stahování dávek testů - 2. generální zkouška

V přiložených souborech naleznete uživatelské příručky a průvodce pro instalaci testovací aplikace a stahování dávek testů.

více »
 

Doplňující informace k realizaci 2. celoplošné generální zkoušky

Na základě konkrétních poznatků z pilotáže testových úloh před generální zkouškou (pilotáž byla provedena ve dnech 25. - 27. 3. 2013) i s ohledem na opakované dotazy mnoha škol upřesňujeme konkrétní informace k provedení testování.

více »
 

Několik komentářů ČŠI k problematice ověřování výsledků žáků

V přiloženém souboru naleznete několik komentářů ČŠI k problematice ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání.

více »
 

Informace o přizpůsobení testů žákům se SVP

Informace o přizpůsobení testů žákům se SVP
V přiloženém souboru naleznete informace o přizpůsobení testů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve vazbě na registraci těchto žáků pro realizaci 2. generální zkoušky.

více »
 

Příručky pro registraci škol a žáků - 2. generální zkouška

V přiložených souborech naleznete uživatelské příručky a průvodce pro registraci škol a žáků.  

více »
 

Vyjádření ČŠI k nabídkám některých komerčních subjektů odvolávajících se na tzv. plošné testování v

Česká školní inspekce se setkává s tím, že školy jsou oslovovány komerčními subjekty s různými nabídkami odvolávajícími se na druhou celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, či obecně na systém testování. Česká školní inspekce...

více »
 

Upřesnění povinné účasti škol - 2. celoplošná generální zkouška

Ve dnech 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří). V příloze naleznete informace k povinnosti škol účastnit se této generální...

více »
 
 
  1 2 3
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ