Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Metodika pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti

Metodika pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti
Nově vytvořená metodika pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti je jednou ze šesti metodik zacílených v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) na šest klíčových gramotností uvedených v doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání – čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, sociální gramotnosti, jazykové gramotnosti a informační gramotnosti. Vytvořená a zde popsaná metodika dává České školní inspekci metodický návod pro sledování a hodnocení účinnosti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v duchu moderního přístupu reflektujícího význam, který má schopnost získávat a účinně zpracovávat čtené informace v moderním světě.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ