Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy 
 
Česká školní inspekce 
Fráni Šrámka 37
150 21  Praha 5
 
IČO: 00638994

 

Tel.: 251 023 127
Fax.: 251 566 789

E-mail: posta@csicr.cz

 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ