Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Vzdělávací programy

Vzdělávací programy
Vzdělávací programy vznikly v rámci projektu NIQES. Program je určen pro vzdělávání inspekčních pracovníků i pro vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Pro účely vzdělávání mimo ČŠI se předpokládá, že program využije organizace akreditovaná pro poskytování DVPP. Z tohoto důvodu je program připraven tak, aby po doplnění některých potřebných údajů, jako například kalkulace předpokládaných nákladů, mohl být předložen k posouzení akreditační komisi MŠMT pro DVPP.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ