Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Uživatelská příručka pro roli student - pedagogický pracovník - InspIS E-LEARNING

V přiloženém souboru dáváme k dispozici uživatelskou příručku pro roli student - pedagogický pracovník (InspIS E-LEARNING). 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ