Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Metodická příručka pro učitele - InspIS SETmobile

Metodická příručka pro učitele - InspIS SETmobile
V přiloženém souboru dáváme k dispozici "Metodickou příručku pro učitele - InspIS SETmobile". 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ