Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Informační systémy ČŠI pro veřejnost – InspIS PORTÁL a InspIS SETmobile

Informační systémy ČŠI pro veřejnost – InspIS PORTÁL a InspIS SETmobile
V přiloženém souboru zveřejňujeme dokument „Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost“.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ