Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Klíčová aktivita 1: Vývoj integrovaného systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy

V koncepční fázi budou zpracovány dlouhodobé záměry inspekční činnosti a bude navržena optimalizace systému inspekčního hodnocení v Bílé knize České školní inspekce. V přípravné fázi bude zahájen vývoj metodologie pro identifikaci úspěšně fungujících vzdělávacích institucí...

více »
 

Klíčová aktivita 2: Inspekční hodnocení školských vzdělávacích programů

V koncepční fázi proběhne zpracování koncepčního záměru inspekčního hodnocení a průběžné validace školních vzdělávacích programů. V přípravné fázi proběhne koordinace a modernizace stávajících monitorovacích a informačních systémů a databází pro hodnocení vzdělávacích programů a ...

více »
 

Klíčová aktivita 3: Rozvoj vzdělávání pro integrovaný systém inspekčního hodnocení

V koncepční fázi bude zpracován koncepční dokument pro inovaci systému dalšího vzdělávání inspekčních pracovníků. V přípravné fázi budou zpracovány vzdělávací programy. V realizační fázi budou nové vzdělávací programy implementovány do vzdělávacího systému České školní...

více »
 

Klíčová aktivita 4: Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

V koncepční fázi bude zpracována analytická studie, která bude obsahovat implementační analýzu pro zavedení této metody v programovém tematickém cyklu České školní inspekce. Metody hodnocení výsledků žáků budou nastaveny na vyhledávání systémových rizik v počátečním vzdělávání se...

více »
 
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ