Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Cílové skupiny


V průběhu tříletého inspekčního cyklu navštíví Česká školní inspekce všechny školy zapsané ve školském rejstříku nejméně jednou a její činnost zasáhne v průběhu projektu i po jeho ukončení všechny účastníky a partnery v počátečním vzdělávání.


Tato cílová skupina odpovídá cílové skupině projektu NIQES. Významné jsou multiplikační efekty projektu, kdy výstupy zvýší kvalitu práce samotných inspekčních pracovníků a prostřednictvím České školní inspekce získají informace kromě pracovníků škol a žáků také zřizovatelé škol a školské rady. Přímý dopad má projekt na tři následující klíčové skupiny.

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ