Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Cílové skupiny

V průběhu tříletého inspekčního cyklu navštíví Česká školní inspekce všechny školy zapsané ve školském rejstříku nejméně jednou a její činnost zasáhne v průběhu projektu i po jeho ukončení všechny účastníky a partnery v počátečním vzdělávání.

více »
 

Cílová skupina 1: Žáci škol a školských zařízení

Cílová skupina 1: Žáci škol a školských zařízení
První cílovou skupinou jsou žáci škol a školských zařízení, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. V počátečním vzdělávání bylo podle statistických údajů zapsáno celkem 1.705.815 žáků, z toho bylo evidováno 5,9...

více »
 

Cílová skupina 2: Pracovníci škol a školských zařízení

Cílová skupina 2: Pracovníci škol a školských zařízení
Celkem je v ČR 129.795 přepočtených učitelů v počátečním vzdělávání. Inspekční pracovníci komunikují s pedagogickými pracovníky přímo (cca. 2.000 inspekčních hospitací, cca. 8.000 standardizovaných rozhovorů ročně). Česká školní inspekce monitoruje pedagogické procesy, zjišťuje míru...

více »
 

Cílová skupina 3: Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Cílová skupina 3: Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
Podle dostupných zdrojů je celkem v rezortu více než 10.500 osob ve vedoucích funkcích. Česká školní inspekce navštívila v průběhu školního roku 2009/2010 celkem 4.843 škol a součástí inspekce je vždy přímý kontakt s vedoucími pracovníky škol. Inspekce podle školského zákona přímo hodnotí...

více »
 
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ