Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Komentáře ČŠI k nejčastějším výtkám vůči testování

V příloze naleznete vyjádření České školní inspekce k nejčastějším výtkám vůči testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ