Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Jak získat výsledky testování žáka - informace pro rodiče

Podrobné výsledky testů jednotlivých žáků jsou k dispozici v systému na adrese: https://portal.niqes.cz/vysledky. Pro přihlášení a zobrazení výsledků je nutné použít přihlašovací údaje (dvojice kódů), které daný žák použil pro rozšifrování a realizaci testu. Tyto údaje obdržel žák před každým testem od zástupce školy.
 
Pro prohlížení výsledků postačí libovolná dvojice kódů k libovolnému testu, který žák absolvoval. Systém pak umožní zobrazit výsledky všech testů daného žáka (matematika, český jazyk, cizí jazyk). Výsledková sada zahrnuje rozbor úspěšnosti žáka v daném testu a jeho částech, rozbor úspěšnosti žákem řešených úloh a kompletní test s vyznačením odpovědí žáka (včetně správných odpovědí). To vše včetně důkladné interpretace takových výsledků.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ