Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Dopis České školní inspekce k první celoplošné generální zkoušce

Česká školní inspekce rozeslala 14. 5. 2012 do jednotlivých škol další informace k první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.
 

Znění dopisu:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

zasíláme Vám další informace k přípravě a průběhu první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

V modulu IDM, kam jste prozatím zadával(a) údaje o žácích a třídách, přibyl nový prostor, kterým je „nástěnka“. Zde se koncentrují a jsou pravidelně aktualizovány všechny důležité informace, manuály a další materiály. Nástěnku naleznete na adrese https://portal.niqes.cz/idm/nastenka nebo kliknutím na odkaz „nástěnka“ v horní liště modulu IDM.

Aktuálně jsme zde v sekci „Rychlí průvodci“ publikovali:
 

1. Dokument „Celoplošná zkouška 1 – Příprava“, v němž je připraven jednoduchý návod pro dokončení přípravy ke generální zkoušce, zejména kroky update testovací aplikace – klienta (automatický) a stažení ostrých testových dávek pro Vaši školu.

2. Dokument „Celoplošná zkouška 1 – Provedení“, ve kterém je k dispozici podrobný návod a instrukce k provádění jednotlivých testů,  a to včetně řešení různých krizových scénářů.

 
Od úterý 15. 5. 2012 bude možné stahovat ostré dávky testů pro generální zkoušku, zároveň s tím je třeba updatovat testovací aplikaci (Klienta), což je však proces automatický. Tento update bude možné provádět ke stejnému datu.

Od 21. 5. 2012 Vám v modulu IDM budeme zpřístupňovat přihlašovací údaje pro Vaše žáky a jednotlivá okna testování tak, jak je uvedeno v rychlém průvodci „Celoplošná zkouška – Provedení“. Pomocí těchto údajů žáci rozšifrují své testy a mohou je realizovat.

Zvukové nahrávky pro poslechové úlohy testů z cizích jazyků budou ke stažení v modulu IDM na Nástěnce vždy od pondělí daného týdne (pro každý týden bude pro každý cizí jazyk vydána jiná nahrávka). Pokud byste preferovali reprodukci těchto nahrávek z klasického zvukového CD (místo z počítače vybaveného reproduktory) a nemáte k dispozici vybavení k vytvoření zvukového CD z publikovaných souborů (mp3 a wav), neváhejte se prosím obrátit na nejbližší inspektorát ČŠI, kde Vám bude nahrávka bezplatně poskytnuta.


Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

jsme si dobře vědomi, že Vám s přípravou první celoplošné generální zkoušky vyvstaly určité povinnosti a že jste museli vynaložit jistý díl času a energie na její zabezpečení. Za dosavadní korektní spolupráci Vám velmi děkujeme. Zároveň Vás prosíme, abyste nepodléhali různým dezinformacím a nátlakovým kampaním, jejichž argumentace je velmi vzdálena realitě a obsahu výstupů procesu zjišťování výsledků v počátečním vzdělávání. Věříme, že po ukončení generální zkoušky Vám, Vaší škole i Vašim žákům poskytnuté výstupy dobře poslouží pro další zkvalitnění vzdělávacího procesu. Rovněž připomínáme, že po skončení generální zkoušky a jejím vyhodnocení bude dostatek prostoru pro další seriózní debatu a doladění případných nedostatků. 

V případě potřeby dalších informací se, prosím, neváhejte obracet na telefonickou linku podpory 800 409 999 nebo na adresu podpora59@sapcon.cz.
 
V Praze dne 14. května 2012.
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ