Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Celoplošná generální zkouška - upřesnění povinnosti škol účastnit se zkoušky

Dopis ústřední školní inspektorky, kterým se upřesňuje povinnost škol účastnit se zkoušky v roce 2012 a kterým se také upřesňuje postup, jakým může škola požádat o uvolnění z této zkoušky.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ