Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška
V příloze zveřejňujeme "Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)".

více »
 

Vzorové testy s úlohami včetně poslechů - první celoplošná generální zkouška

Vzorové testy s úlohami včetně poslechů - první celoplošná generální zkouška
V přílohách tohoto článku naleznete vzorové testy s úlohami včetně poslechů, které byly použity při první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.  

více »
 

Jak získat výsledky testování žáka - informace pro rodiče

Podrobné výsledky testů jednotlivých žáků jsou k dispozici v systému na adrese: https://portal.niqes.cz/vysledky. Pro přihlášení a zobrazení výsledků je nutné použít přihlašovací údaje (dvojice kódů), které daný žák použil pro rozšifrování a realizaci testu. Tyto údaje obdržel žák před...

více »
 

Komentáře ČŠI k nejčastějším výtkám vůči testování

V příloze naleznete vyjádření České školní inspekce k nejčastějším výtkám vůči testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

více »
 

Expert OECD k plošnému testování

Expert OECD k plošnému testování
V příloze naleznete názor Paula Santiaga, vedoucího týmu expertů OECD pro hodnocení vzdělávání, k testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

více »
 

Stanovisko Asociace pedagogů základního školství ČR k testování žáků

Česká školní inspekce obdržela stanovisko Asociace pedagogů základního školství ČR k testování žáků v 5. a 9. třídách. Stanovisko naleznete v příloze.

více »
 

Dopis České školní inspekce k první celoplošné generální zkoušce

Česká školní inspekce rozeslala 14. 5. 2012 do jednotlivých škol další informace k první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.  

více »
 

Reakce České školní inspekce na dezinformační kampaň k testování

V uplynulých dnech byl zaznamenán pokus o zahájení dezinformační a nátlakové kampaně ve vztahu k první generální zkoušce systému testování žáků na úrovni 5. a 9 ročníků základních škol. Reakci České školní inspekce naleznete v příloze.

více »
 

ČŠI: Testy budou lepší, i když ještě ne dokonalé

ČŠI: Testy budou lepší, i když ještě ne dokonalé
Necelý měsíc zbývá do první celoplošné generálky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol realizované Českou školní inspekcí v rámci projektu NIQES. Jaké testy jsou připraveny? Jejich obsah a podoba doznají oproti technologickému a logistickému pilotu, který se...

více »
 

Celoplošná generální zkouška - upřesnění povinnosti škol účastnit se zkoušky

Dopis ústřední školní inspektorky, kterým se upřesňuje povinnost škol účastnit se zkoušky v roce 2012 a kterým se také upřesňuje postup, jakým může škola požádat o uvolnění z této zkoušky.

více »
 
 
  1 2
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ