Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s British Council

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s British Council
Oblastí společného zájmu obou institucí je podpora a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Proto je předmětem Dohody o spolupráci mezi British Council a Českou školní inspekcí  spolupráce v oblasti společného zájmu a to zejména v rámci projektu " Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice". Konkrétní možností této spolupráce je participace na přípravě testů či dalších případných nástrojů zvyšování kvality vzdělávání.
Mezi další možnosti spolupráce patří zejména vytváření metodických a evaluačních materiálů nebo reciproční poskytování lektorování.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ