Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška
V příloze zveřejňujeme "Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)".
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ