Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Uživatelské příručky k domácímu a školnímu testování

V přiložených souborech dáváme k dispozici aktuální verzi uživatelských příruček k nově zveřejněným modulům systému InspIS SET – příručky pro domácí a školní testování.

 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ