Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

ČŠI pilotuje další systémy vyvíjené v rámci projektu NIQES

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů, včetně implementace metodik hodnocení a včetně integrovaného systému inspekční činnosti pro sběr, záznam a vyhodnocování dat (dále „InspIS“).

 
Hlavním cílem InspIS je implementace jednotné integrované technologické platformy s využitím moderních webových technologií, skládající se z následujících systémů, z nichž každý je koncipován tak, aby jeho funkce byly přístupné i pro uživatele z řad pracovníků škol:
 
  • InspIS DATA – elektronický integrovaný systém pro sběr inspekčních dat, jejich záznam, zpracování a podporu základních činností ČŠI,
  • InspIS ŠVP – informační systém určený pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů,
  • InspIS PORTÁL – webový portál umožňující publikovat veřejnosti vybraná data ze systémů InspIS nebo vyhledat školy dle zvolených parametrů, obsahující redakční systém pro úpravy obsahu portálu samotnými uživateli, včetně možnosti vytvoření vlastní webové prezentace ze strany školy,
  • InspIS HELPDESK – systém pro jednotné řízení požadavků uživatelské podpory informačních systémů ČŠI.

Po dokončení implementace integrované platformy systémů projektu InspIS bylo v průběhu posledního čtvrtletí roku 2013 v rámci přípravy na pilotáže systémů vyškoleno více než 200 pracovníků ČŠI a zhruba 440 pracovníků škol.  V prvním čtvrtletí roku 2014 pak bude proškoleno dalších zhruba 130 externích spolupracovníků a zhruba 150 vybraných pracovníků škol.

V souladu s harmonogramem projektu probíhá v současné době pilotní ověřování systémů InspIS DATA (systém pro záznam inspekčních dat) a InspIS ŠVP (systém pro práci se školními vzdělávacími programy ze strany inspekce i samotných škol) před zahájením jejich „ostrého“ provozu. Pilotního ověřování, které končí na začátku března 2014, se účastní kromě pracovníků ČŠI také více než 300 škol z celé České republiky a celkový plánovaný počet pilotních uživatelů přesáhne 800 osob. Další fáze pilotního ověřování pak bude pokračovat až do konce měsíce června.

Cílem pilotního ověření je zejména prověření nastavených procesů, praktické vyzkoušení implementovaných funkčností a uživatelského prostředí a získání podnětů a zpětné vazby od uživatelů všech uživatelských rolí k zajištění komfortního a intuitivního ovládání pro následný „ostrý“ provoz systémů InspIS. Před jeho spuštěním budou systémy upraveny právě ve vazbě na podněty získané v průběhu pilotáží.

V Praze dne 23. 1. 2014            
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ