Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu

Testovací aplikace InspIS SET už i v mobilu a na tabletu
Na postupné pronikání moderních technologií a nových médií do výuky pružně reaguje také Česká školní inspekce. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl dokončen vývoj testovací aplikace InspIS SET mobile určené pro uživatele mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré mobilní telefony. V měsíci dubnu 2015 probíhá na vybraných školách pilotáž této aplikace s cílem poskytnout České školní inspekci zpětnou vazbu a také náměty pro možné další úpravy.
V každém kraji vytipovala Česká školní inspekce tři až pět škol, které byly k dobrovolnému zapojení do pilotáže osloveny a které byly pro realizaci pilotáže následně proškoleny. Na každé z nich je pak aplikace InspIS SET mobile testována na skupině 15 - 30 žáků, kteří absolvují jeden až dva libovolné testy v modulu školního testování. Pilotní ověření je realizováno zejména na mobilních zařízeních, kterými disponuje konkrétní škola. V případě potřeby je však mohou vyzkoušet i sami žáci na svých vlastních mobilních telefonech nebo tabletech, do nichž však musí být předem nainstalována testovací aplikace. Ta je připravena pro operační systémy Android, Windows a Apple iOS (iPad, iPhone). Bezprostředně po absolvování testování budou mít žáci i učitelé k dispozici systémem vygenerované výsledky, se kterými budou moci dle uvážení sami dále pracovat.

Na jednotlivých školách realizaci pilotáže monitorují proškolení inspekční pracovníci, kteří zaznamenávají její průběh a také podněty k případným úpravám systému. Pracovníci školy zároveň po ukončení pilotního ověřování vyplní připravený dotazník, shrnující jejich názory, postřehy a případné nedostatky systému. Na základě zpětné vazby pak Česká školní inspekce testovací aplikaci InpIS SET mobile upraví tak, aby byla uživatelsky co nejkomfortnější, a aby se stala efektivním a přínosným nástrojem pro průběžné ověřování  znalostí a vědomostí žáků s cílem posilovat formativní aspekty vzdělávání.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ