Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Spolupráce s Goethe-Institutem

Spolupráce s Goethe-Institutem
Minulý týden proběhlo další jednání zástupců České školní inspekce a Goethe-Institutu týkající se plošného testování žáků 5. a 9. tříd, jehož součástí bylo i projednání podpisu Dohody o spolupráci mezi Goethe-Institutem a ČŠI.
Jednání vedla Dr. Heike Uhlig, zástupkyně ředitele institutu, zúčastnil se jej i pověřenec pro jazykovou spolupráci Ralf Weisser. Možnými oblastmi spolupráce jsou zejména dle možností obou stran dohody participace na přípravě testů,či dalších případných nástrojů zjišťování kvality vzdělávání; spolupráce na vytváření metodických a evaluačních nástrojů.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ