Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

První celostátní konference k projektu NIQES

První celostátní konference k projektu NIQES
V pátek 16. března 2012 uspořádala Česká školní inspekce první celostátní konferenci k projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Konference s názvem "Testování a další nástroje hodnocení české vzdělávací soustavy" se zúčastnilo zhruba 300 hostů z řad odborné pedagogické veřejnosti, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů, představitelů odborných školských asociací i zaměstnaců inspekce.
 

Smyslem konference bylo detailní představení transformačního projektu NIQES, v jehož rámci jsou vyvíjeny soubory nových postupů, metod a nástrojů pro hodnocení škol, a vymezení místa tzv. plošného testování v kontextu celého projektu.

V rámci konference vystoupil kromě představitelů ČŠI také vedoucí expertního týmu OECD pro hodnocení vzdělávání v ČR. Do přílohy přikládáme jeho prezentaci k problematice testů a hodnocení (v originále i českém překladu), a dále prezentaci zaměřenou na technologické a logistické aspekty tzv. plošného testování (součást 4. klíčové aktivity projektu)  a prezentaci představující zbývající tři klíčové aktivity.


Prezentace prednasejicich

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ