Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Pozitivní zkušenosti s plošným testováním ve Francii

Pozitivní zkušenosti s plošným testováním ve Francii
Na francouzském institutu v Praze proběhl   24.listopadu seminář na téma  " Francouzský systém národního hodnocení vzdělávání v základních školách".Tento seminář byl vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Českou školní inspekcí a francouzskou stranou. Jedním z hlavních bodů programu byla prezentace generálního inspektora pro předškolní a základní vzdělávání o národním testování ve Francii, o  aspektech, dopadech a významu národní pilotáže.
Účastníci semináře měli možnost  vyslechnout  i praktické informace o průběhu testování ve francouzském lyceu v Praze od jeho ředitele Jean - Luc Gavarda. Generální inspektor Philippe Claus zdůraznil  základní přínos testování jako účinného prostředku boje proti školnímu selhání.  Pro učitele  a školy je to důležitá zpětná vazba pro jejich práci. Rodiče žáků zase  mohou sledovat  a porovnat konkrétní znalosti svého dítěte s průměrnými znalostmi, které by mělo mít. Podrobnější informace o francouzském hodnocení znalostí žáků, přehledu a metodice naleznete v českém překladu přiložených prezentací.
O stavu příprav na testování  a o přípravách a vývoji standardů v České republice referovali ve svých vystoupeních zástupci České školní inspekce a MŠMT.

Presentation_Claus-Panoramaaspacts_methodologiques-cj

Evaluer-les-acquis-des-eleves-et-piloter-par-les-resultats-Prague-2011-traduction-CZ
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ