Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Moduly pro školní a domácí testování v systému InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)

Moduly pro školní a domácí testování v systému InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)
Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému InspIS SET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Prostřednictvím těchto modulů, vytvořených vedle modulu pro státem realizovaná plošná či výběrová ověřování výsledků žáků (tak, jak byla v letech 2012 a 2013 pilotována na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol v režimu celoplošného testování a tak, jak bude provedeno výběrové šetření na vzorku škol v roce 2014), je možné provádět elektronické testování žáků zcela podle vlastního uvážení (modul domácí testování) nebo podle potřeb školy a jejích pedagogů (modul školního testování) jako jeden z dalších nástrojů školní evaluace.

Výsledky
, které domácím nebo školním testováním uživatelé a školy získají, tak budou k dispozici výlučně těmto uživatelům nebo školám jako jeden z indikátorů kvality vzdělávání a vlastních dovedností žáků.

Součástí tohoto systému je také databanka testových úloh, která bude průběžně doplňována o testy jak pro jednotlivé předměty, tak pro ověřování míry podpory a dosažených výsledků v klíčových funkčních gramotnostech. Cílovým stavem (6/2015) je databanka více než deseti tisíc testových úloh, které budou volně k dispozici.

Komu je určen modul Domácí testování a co nabízí


Uživatelem modulu domácího testování může být kdokoliv, kdo se do systému zaregistruje. Primárně je však určen žákům v rámci počátečního vzdělávání. V modulu jsou dostupné testy z různých předmětů a gramotnostních oblastí určené pro různé ročníky studia. Tyto testy jsou v systému publikovány ze strany České školní inspekce, přičemž možnost veřejně publikovat jakékoli další testy mají také učitelé a školy jako celek, vždy po validaci provedené Českou školní inspekcí.

Testové úlohy a jednotlivé testy budou průběžně doplňovány, cílovým stavem (6/2015) je databanka několika tisíc úloh.

Česká školní inspekce zahájila aktivní spolupráci s institucemi, které mají potenciál a zájem poskytnout vlastní testy k jejich publikaci v rámci systému InspIS SET. V budoucnu tak budou vloženy např. testy zahraničních jazykových institutů, přičemž tyto testy budou odpovídat obsahem zkušebním testům oficiálních certifikovaných zkoušek, které tyto organizace provádějí. Uživatelé systému InspIS SET si tak budou moci vyzkoušet, jaký by pravděpodobně byl jejich výsledek u takových zkoušek. Snahou České školní inspekce je také publikovat např. ukázkové testy z přijímacích zkoušek středních škol.

Uživatel po absolvování každého testu téměř ihned obdrží velmi rozsáhlé a komplexní výsledkové sestavy a porovnání, včetně rozborů, v jakých znalostech a dovednostech uspěl a v jakých méně.
 

Komu je určen modul Školní testování a co nabízí


Tento komplexní modul umožňuje školám provádět vlastní testování v libovolném rozsahu a libovolného obsahu, zcela podle rozhodnutí ředitele školy, případně podle potřeb jednotlivých pedagogů v příslušných vyučovaných předmětech. K dispozici jsou kromě již publikovaných testů a úloh (jak ze strany České školní inspekce, tak ze strany škol a učitelů) také nástroje pro vytváření mnoha typů vlastních úloh a celých testů od těch nejjednodušších až po ty složitější (např. využití multimédií nebo „větvících se“ testů). Vlastní úlohy nebo celé testy mohou pak uživatelé také sdílet, a to buď na úrovni své školy, nebo na úrovni celého systému (mezi školami).

Vzhledem k tomu, že systém je v tomto modulu velmi robustní (nabízí značné množství funkčností a řeší velmi širokou množinu „životních situací“), může se získání schopnosti pro jeho využívání pouhým studiem obsáhlé příručky jevit jako dost komplikované. Proto Česká školní inspekce výrazně doporučuje absolvování některého z prezenčních kurzů pro učitele a další pracovníky škol, které jsou zdarma a v rámci kterých Česká školní inspekce postupně zasáhne většinu bývalých okresních měst České republiky. Bližší informace jsou k dispozici na www.niqes.cz v záložce „vzdělávání pedagogů“.
 

Systém testování pro rodiče/zákonné zástupce


Uživatelem systému mohou být také rodiče, kteří tak získají přehled nad výsledky žáka v jeho domácí přípravě (modul domácího testování), ve škole (modul školního testování, pokud jej škola používá) nebo v rámci státem organizovaného plošného testování (dosavadní celoplošné zkoušky na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ a připravovaná výběrová šetření). K dispozici jim totiž budou veškeré výsledkové sestavy.


Nové moduly systému jsou dostupné na adrese https://set.csicr.cz, odkud je možné se do systému přihlásit (již registrovaný uživatel) nebo se zaregistrovat (nový uživatel).
 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ