Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Metodická příručka pro učitele - InspIS SET - modul e-learning

Metodická příručka pro učitele - InspIS SET - modul e-learning
V přiloženém souboru dáváme k dispozici "Metodickou příručku pro učitele - InspIS SET - modul e-learning". 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ