Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Kompletní výsledky z druhé generální zkoušky pro školy, žáky a rodiče

Kompletní výsledky z druhé generální zkoušky pro školy, žáky a rodiče
Aktuálně je možné stahovat doplněné detailní výsledky z 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků.
 

Jedná se zejména o:

  • vysvědčení žáků s uvedením řešených úloh (včetně odpovědí žáka a správných odpovědí) a ověřovaných dovedností (pro rodiče a školy),
  • podrobné i agregované výsledky tříd včetně úspěšností všech úloh, které žáci řešili (pouze pro školy),
  • podrobné i agregované výsledky školy (pouze pro školy).
 
Všechny výstupy jsou konečné  - jsou v nich zahrnuty opožděně odeslané výsledky testů a je také zohledněno přehodnocení a dodatečné uznání některých odpovědí v částečně otevřených úlohách i vyřazení několika nevyhovujících nebo chybných úloh z realizovaných testů.

Zmíněné výstupy jsou k dispozici ve formátu PDF samostatně nebo jako ZIP archiv PDF dokumentů. Školy je naleznou v modulu IDM spolu s online výstupy, které mohly využívat již během samotné generální zkoušky.

Rodičům a žákům jsou výstupy k dispozici standardně na adrese https://portal.niqes.cz/vysledky po zadání libovolných přihlašovacích údajů některého z testů, které daný žák vykonal.

Návody ke stahování výsledků pro školy jsou uvedeny v příloze a na nástěnce modulu IDM.


Uzivatelska prirucka pro vyhodnoceni kampane

Rychly pruvodce c. 6 - Vyhodnoceni kampane
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ