Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Informační bulletin č. 1/2015

Informační bulletin č. 1/2015
V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin, který byl zpracován v rámci projektu "Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice" (NIQES). 

Uvnitř vydání naleznete:
 
 • Úvodní slovo ústředního školního inspektora
 • Projekt NIQES už znáte
 • Inspekční informační systém
 • Našim cílem je kvalitní škola
 • InspIS SET - školní testování
 • InspIS SET v praxi, Výběrové testování žáků 4. a 8. ročníků ZŠ a 2. ročníků SOŠ
 • InspIS ŠVP - praktický pomocník pro školy
 • Ukázka práce v systému InspIS ŠVP (Učební plán)
 • Vzdělávání je základ
 • Vzdělávací akce ČŠI vzbudily velký ohlas
 • Zkušenosti s testovacím systémem jsou jednoznačně pozitivní 
 • InspIS PORTÁL pomáhá rodičům a žákům při výběru školy
 • Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání
 • Anketa o využitelnosti informačních systémů ČŠI pro školy  
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ