Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s Asociací ředitelů základních škol ČR

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s Asociací ředitelů základních škol ČR
Klíčovou oblastí společného zájmu obou institucí je vzájemná konzultační činnost pro přípravu a využívání nových nástrojů pro hodnocení škol a školských zařízení, včetě nástrojů k ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, tak, jak jsou postupně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES).
Zejména oblast tzv. plošného testování je stěžejním předmětem spolupráce obou institucí. Zástupci Asociace ředitelů základních škol ČR na posledním společném jednání s představiteli České školní inspekce, kde jim byl obsah projektu NIQES a místo tzv. plošného testování v kontextu dalších nástrojů pro hodnocení detailně představen, vyjádřili problematice národního šetření výsledků žáků i tzv. plošného testování v 5. a 9. třídách tak, jak je v projektu NIQES definována a realizována, plnou podporu, chtějí se aktivně dále seznamovat s podrobnostmi a spolupracovat na nastavování parametrů.
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ