Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji
Odborníci na vzdělávání z Holandska, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo Německa se v rámci mezinárodní konference nazvané Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání seznámili s inovačními aktivitami České školní inspekce, které byly realizovány v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Účastníkům konference byly představeny nové inspekční postupy pro hodnocení škol a školských zařízení dle modelu tzv. kvalitní školy, nástroje pro sledování a hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech a také nové informační systémy České školní inspekce určené pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat (InspIS DATA), práci se školními vzdělávacími programy (InspIS ŠVP), elektronické zjišťování výsledků žáků (InspIS SET) nebo prezentaci škol a školských zařízení a sdílení komplexních informací s veřejností (InspIS PORTÁL). Účastníci mezinárodní konference pozitivně ocenili využitelnost vytvořených výstupů jak pro hodnocení prováděné ze strany České školní inspekce, tak pro přímou praxi v jednotlivých školách. 
     

      

     

      

     

V Praze dne 24. 9. 2015. 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ