Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES

Česká školní inspekce představila ředitelům škol závěrečné výstupy projektu NIQES
V rámci závěrečného kola pravidelných regionálních informačních setkání s vedoucími pedagogickými pracovníky mateřských, základních i středních škol představila Česká školní inspekce stěžejní výstupy projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizace bude k 31. 10. 2015 ukončena. 
Ve dnech od 16. září 2015 do 21. října 2015 navštívili zástupci České školní inspekce všechna krajská města České republiky a celkově více než dvěma tisícům ředitelů a zástupců ředitelů různých druhů škol podrobně představili model tzv. kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, metody, postupy a nástroje pro hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech i parametry a využitelnost informačních systémů InspIS DATA, InspIS ŠVP, InspIS SET, InspIS PORTÁL, InspIS E-LEARNING nebo InspIS HELPDESK. Součástí regionálních setkání byly také informace o metodických příručkách, vzdělávacích akcích a dalších podpůrných aktivitách, které Česká školní inspekce v uplynulém období realizovala a které bude realizovat i v období následujícím po skončení realizace projektu NIQES.  

      

V Praze dne 22. 10. 2015. 
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ