Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémůNěkteré z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinností, ostatní povinné nebudou, ale budou školám k dispozici. Pro práci s těmito systémy ve školách nabízí Česká školní inspekce vedoucím a pedagogickým pracovníkům praktická proškolení. Ta jsou koncipována jako přímá interaktivní instruktáž, při níž budou pedagogové v mobilních vzdělávacích centrech České školní inspekce pracovat přímo s konkrétními systémy (každý účastník bude mít k dispozici zapůjčené PC).
 
První běh vzdělávání: 3. března - 15. května 2014

Zaměření: praktické využití elektronického systému InspIS SET pro školní testování


Jde o variantu univerzální elektronické testovací platformy, prostřednictvím které bylo v posledních dvou letech prováděno ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Tento modul je určen pro realizaci testování žáků (včetně přístupu do databanky testových úloh) dle rozhodnutí ředitele školy či konkrétního pedagoga napříč ročníky a vzdělávacími oblastmi, přičemž výsledky budou k dispozici pouze dané škole, jejímu řediteli, učitelům, žákům a jejich rodičům. Tento kurz provede účastníky kompletním scénářem nasazení a využívání systému ve škole, tedy procesy od administrace uživatelů po přípravu a realizaci testů včetně tvorby svých vlastních úloh a testů. Účastník bude po ukončení schopen systém rutinně využívat ve všech funkčnostech, které systém poskytuje.

Další informace:
  • účast je zcela zdarma, zúčastnit se může i více pedagogů z jedné školy
  • vzdělávání bude organizováno postupně ve většině okresních měst ČR
  • praktická využitelnost pro práci školy i jednotlivých pedagogů
  • jednoduché přihlášení prostřednictvím webového formuláře

V rámci prvního vzdělávacího běhu zaměřeného na práci se systémem pro školní testování je možné navštívit vzdělávací semináře v okresech Břeclav, Vyškov, Blansko, Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč, Brno, Znojmo, Hodonín, Havlíčkův Brod, Tábor, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Olomouc a Praha.
 
V dalších okresních městech bude vzdělávání zaměřené na práci se systémem pro školní testování nabízeno od září 2014.
 
Další informace a pokyny pro přihlášení naleznete na webových stránkách projektu NIQES www.niqes.cz v záložce „vzdělávání pedagogů“.
 

 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ