Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška

Závěrečná zpráva - první celoplošná generální zkouška
V příloze zveřejňujeme "Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)".

více »
 

První celostátní konference k projektu NIQES

První celostátní konference k projektu NIQES
V pátek 16. března 2012 uspořádala Česká školní inspekce první celostátní konferenci k projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Konference s názvem "Testování a další nástroje hodnocení české vzdělávací soustavy" se zúčastnilo...

více »
 

Celoplošné testování zvládnou i školy s málo počítači

Celoplošné testování zvládnou i školy s málo počítači
V Učitelských novinách 9/2012 vyšel článek s názvem ČŠI : Celoplošné testování zvládnou i školy s málo počítači, který, s laskavým svolením autora Lukáše Doubravy, dáváme k dispozici v příloze.

více »
 

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s Asociací ředitelů základních škol ČR

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s Asociací ředitelů základních škol ČR
Klíčovou oblastí společného zájmu obou institucí je vzájemná konzultační činnost pro přípravu a využívání nových nástrojů pro hodnocení škol a školských zařízení, včetě nástrojů k ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, tak, jak jsou postupně vyvíjeny v rámci projektu Národní systém...

více »
 

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s British Council

Česká školní inspekce uzavřela dohodu o spolupráci s British Council
Oblastí společného zájmu obou institucí je podpora a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Proto je předmětem Dohody o spolupráci mezi British Council a Českou školní inspekcí  spolupráce v oblasti společného zájmu a to zejména v rámci projektu " Národní systém...

více »
 

Pozitivní zkušenosti s plošným testováním ve Francii

Pozitivní zkušenosti s plošným testováním ve Francii
Na francouzském institutu v Praze proběhl   24.listopadu seminář na téma  " Francouzský systém národního hodnocení vzdělávání v základních školách".Tento seminář byl vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Českou školní inspekcí a francouzskou stranou. Jedním z...

více »
 

Niqes byl prezentován polským inspektorům

Niqes byl prezentován polským inspektorům
V rámci projektu SEO navštívila  ve dnech 14.- 18. listopadu ČŠI skupina 10 polských inspektorů. Jednalo se o studijní návštěvu v rámci které byl inspektorům mj. představen i projekt NIQES.

více »
 

Spolupráce s Goethe-Institutem

Spolupráce s Goethe-Institutem
Minulý týden proběhlo další jednání zástupců České školní inspekce a Goethe-Institutu týkající se plošného testování žáků 5. a 9. tříd, jehož součástí bylo i projednání podpisu Dohody o spolupráci mezi Goethe-Institutem a ČŠI.

více »
 
 
«   4 5
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ