Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Předběžná zpráva o průběhu 2. celoplošné generální zkoušky

Předběžná zpráva o průběhu 2. celoplošné generální zkoušky
V příloze zveřejňujeme Předběžnou zprávu o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, kterou dnes vzala na vědomí porada vedení MŠMT.

více »
 

Poděkování školám

Poděkování školám
V přiloženém souboru zveřejňujeme děkovný dopis ústřední školní inspektorky za spolupráci při realizaci druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.  

více »
 

Testování žáků?!

Testování žáků?!
V příloženém souboru naleznete Informační dokument České školní inspekce o problematice ověřování výsledků žáků.

více »
 

Několik komentářů ČŠI k problematice ověřování výsledků žáků

V přiloženém souboru naleznete několik komentářů ČŠI k problematice ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání.

více »
 

Informace o přizpůsobení testů žákům se SVP

Informace o přizpůsobení testů žákům se SVP
V přiloženém souboru naleznete informace o přizpůsobení testů žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve vazbě na registraci těchto žáků pro realizaci 2. generální zkoušky.

více »
 

Příručky pro registraci škol a žáků - 2. generální zkouška

V přiložených souborech naleznete uživatelské příručky a průvodce pro registraci škol a žáků.  

více »
 

Vyjádření ČŠI k nabídkám některých komerčních subjektů odvolávajících se na tzv. plošné testování v 5. a 9. třídách

Česká školní inspekce se setkává s tím, že školy jsou oslovovány komerčními subjekty s různými nabídkami odvolávajícími se na druhou celoplošnou generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, či obecně na systém testování. Česká školní inspekce...

více »
 

Upřesnění povinné účasti škol - 2. celoplošná generální zkouška

Ve dnech 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří). V příloze naleznete informace k povinnosti škol účastnit se této generální...

více »
 

Úvodní dopis ústřední školní inspektorky k druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků

Úvodní dopis ústřední školní inspektorky k druhé celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků
Ve dnech 13. 5. 2013 - 7. 6. 2013 se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří). V příloze naleznete několik důležitých úvodních informací.  

více »
 

Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání 2012/2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2012/2013 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, program zjišťování výsledků vzdělávání: Zjišťování...

více »
 
 
«   4 5
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ