Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

Školy mohou využívat systém pro práci se školními vzdělávacími programy

Školy mohou využívat systém pro práci se školními vzdělávacími programy
Další informační systém, který byl vyvinut Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), byl uveden do celoplošného veřejného provozu v režimu generální zkoušky. Systém pro práci se školními vzdělávacími...

více »
 

Česká školní inspekce zahájila provoz nového informačního portálu pro školy a veřejnost

Česká školní inspekce zahájila provoz nového informačního portálu pro školy a veřejnost
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek ve středu 1. 10. 2014 oficiálně představil zcela nový informační systém České školní inspekce určený pro prezentaci škol směrem k veřejnosti – InspIS PORTÁL.

více »
 

Metodická příručka pro učitele - InspIS SET

V přiloženém souboru dáváme k dispozici účastníkům našich vzdělávacích akcí "Metodickou příručku pro učitele" (InspIS SET - modul školní testování). 

více »
 

První kolo vzdělávání pedagogů v práci se systémy projektu NIQES úspěšně ukončeno

Důležitou součástí projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizátorem je Česká školní inspekce, je také vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s informačními systémy, které jsou mimo jiné v rámci projektu vyvíjeny...

více »
 

Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET) provedla ve dnech 19. 5. – 6. 6. 2014 Česká školní inspekce. Do vzorku bylo...

více »
 

Testovací aplikace a příručky pro výběrové šetření výsledků žáků 2014

Pomocí níže uvedených odkazů je možno stáhnout instalační soubory klientské testovací aplikace pro použití ve školách vybraných pro výběrové šetření výsledků žáků 2014. Zároveň je již možné stahovat testové dávky. Pro realizaci výše popsaných přípravných kroků a samotného testování publikujeme...

více »
 

InspIS: Další informační systém projektu NIQES úspěšně prošel pilotáží

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů včetně integrovaného...

více »
 

Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, do nějž se povinně zapojily téměř všechny školy vzdělávající žáky v příslušných ročnících, připravuje Česká školní inspekce provedení výběrového šetření na vzorku cca 400 škol. Toto výběrové...

více »
 

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinností, ostatní povinné...

více »
 

Moduly pro školní a domácí testování v systému InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)

Moduly pro školní a domácí testování v systému InspIS SET (inspekční systém elektronického testování)
Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému InspIS SET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v...

více »
 
 
  1 2 3 »
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ