Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

iEPIS: Další informační systém projektu NIQES úspěšně prošel pilotáží

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů včetně integrovaného...

více »
 

Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, do nějž se povinně zapojily téměř všechny školy vzdělávající žáky v příslušných ročnících, připravuje Česká školní inspekce provedení výběrového šetření na vzorku cca 400 škol. Toto výběrové...

více »
 

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinností, ostatní povinné...

více »
 

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET (inspekční systém elektronického testování)

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET (inspekční systém elektronického testování)
Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému iSET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České...

více »
 

Uživatelské příručky k domácímu a školnímu testování

V přiložených souborech dáváme k dispozici aktuální verzi uživatelských příruček k nově zveřejněným modulům systému iSET – příručky pro domácí a školní testování.  

více »
 

Tisková zpráva 23. 1. 2014

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů...

více »
 

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve...

více »
 

Tisková zpráva 3. 12. 2013

Tisková zpráva 3. 12. 2013
Česká školní inspekce zveřejňuje tiskovou zprávu "Česká školní inspekce a ministerstvo školství uspořádali odborný seminář k testování žáků".

více »
 

Informace k elektronickému testování žáků ve školním roce 2013/2014

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje informace týkající se elektronického ověřování výsledků žáků ve školním roce 2013/2014.  

více »
 

Závěrečná zpráva - druhá celoplošná generální zkouška

Závěrečná zpráva - druhá celoplošná generální zkouška
V příloze zveřejňujeme "Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2012/2013 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)".

více »
 
 
  1 2 3 »
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ