Národní systém
inspekčního hodnocení
vzdělávací soustavy

První kolo vzdělávání pedagogů v práci se systémy projektu NIQES úspěšně ukončeno

Důležitou součástí projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), jehož realizátorem je Česká školní inspekce, je také vzdělávání pedagogických pracovníků pro práci s informačními systémy, které jsou mimo jiné v rámci projektu vyvíjeny...

více »
 

Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (iSET) provedla ve dnech 19. 5. – 6. 6. 2014 Česká školní inspekce. Do vzorku bylo zařazeno...

více »
 

Testovací aplikace a příručky pro výběrové šetření výsledků žáků 2014

Pomocí níže uvedených odkazů je možno stáhnout instalační soubory klientské testovací aplikace pro použití ve školách vybraných pro výběrové šetření výsledků žáků 2014. Zároveň je již možné stahovat testové dávky. Pro realizaci výše popsaných přípravných kroků a samotného testování publikujeme...

více »
 

iEPIS: Další informační systém projektu NIQES úspěšně prošel pilotáží

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů včetně integrovaného...

více »
 

Česká školní inspekce provede výběrové šetření výsledků žáků

Po dvouletých zkušenostech z ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, do nějž se povinně zapojily téměř všechny školy vzdělávající žáky v příslušných ročnících, připravuje Česká školní inspekce provedení výběrového šetření na vzorku cca 400 škol. Toto výběrové...

více »
 

ČŠI zve pedagogické pracovníky na vzdělávací program pro práci se systémem pro školní testování

Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) několik elektronických informačních systémů. Některé z nich budou školy využívat povinně pro plnění zákonných povinností, ostatní povinné...

více »
 

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET (inspekční systém elektronického testování)

Moduly pro školní a domácí testování v systému iSET (inspekční systém elektronického testování)
Počínaje dnem 14. 2. 2014 byl zahájen veřejný provoz modulů domácího a školního testování systému iSET. Tyto moduly jsou variací univerzální elektronické testovací platformy vyvinuté Českou školní inspekcí v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České...

více »
 

Uživatelské příručky k domácímu a školnímu testování

V přiložených souborech dáváme k dispozici aktuální verzi uživatelských příruček k nově zveřejněným modulům systému iSET – příručky pro domácí a školní testování.  

více »
 

Tisková zpráva 23. 1. 2014

V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES), konkrétně v rámci jeho klíčové aktivity č. 2, realizuje Česká školní inspekce vývoj interaktivního prostředí pro tvorbu, modifikaci a hodnocení školních vzdělávacích programů...

více »
 

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve...

více »
 
 
  1 2 3 »
 
 
      

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ